Ga naar de inhoud

Bradeliertoernooi 2023

9 augustus 2023, 30ste aflevering Bradelier jeu de boules toernooi.

“DE BOUL-LIER” organiseert op woensdag 9 augustus, in samenwerking met het Oranje Comité het dertigste Bradelier toernooi (volgens de Bradelierkrant van OC De Lier is dit het negenentwintigste open Lierse Jeu de Boules kampioenschap, waarschijnlijk is men door Corona de tel kwijtgeraakt). Dit toernooi is als vanouds onderdeel van de Lierse feestweek en wordt gehouden in de Hoofdstraat, tussen de Kerklaan en de M.A. de Ruijterstraat. De formule qua inschrijven is ongewijzigd. Leden van de Boul-Lier worden in de gelegenheid gesteld om zich ‘vooraf’ aan te melden, overige deelnemers, uitsluitend inwoners van De Lier, kunnen zich via de website www.boullier.nl aanmelden als doublet (team van 2 personen). Dit laatste vanaf 11 mei. En dat liep storm. Binnen 18 uur(!) was het toernooi vol en dus uitverkocht. Boul-Lier leden, er doen er ongeveer 50 mee, spelen stuk voor stuk met een introducé van buiten de vereniging, meestal wel uit de naaste omgeving (vaak vriend, buur, partner, kind of kleinkind). De aanvangstijd van het toernooi is vastgesteld op 12.30 uur en deelnemers kunnen hun wedstrijdkaart afhalen vanaf 11.30 uur in de feesttent tegenover ’t Centrum. Er kunnen in het deel van de Hoofdstraat dat wij tot onze beschikking hebben niet meer dan 60 banen aangelegd worden, waardoor -spelend in twee poules van gelijke omvang- de capaciteit maximaal 480 deelnemers is. Hierdoor moeten helaas legio mensen worden teleurgesteld en deze belanden op een reserve lijst. Gaandeweg richting feestweek komen er wat afmeldingen, waardoor de hoogst genoteerde reserves toch nog mee kunnen spelen. Belangrijkste tip voor alle teleurgestelde inwoners is: word lid van de Boul-Lier en je kunt, mits je op tijd inschrijft, gegarandeerd meedoen. Daarnaast kun je dan natuurlijk genieten van de gezellige speelavonden en -middagen, onderlinge competitie, allerlei toernooien en andere verenigingsactiviteiten. In totaal hebben we vandaag dus 480 deelnemers, waarvan bijna 90% recreant. In de maanden en weken voorafgaand aan het toernooi wordt het deelnemersveld ingevuld en het toernooischema samengesteld, de wedstrijdkaarten klaargemaakt, alles in de computer gezet, zodat op de dag zelf e.e.a. zo vlot mogelijk kan worden verwerkt. (Hulde voor Jan Bijl). In de vroege morgen van de 9e augustus wordt met behulp van OC De Lier en zo’n vijftien Boul-Lier vrijwilligers ongeveer 40 kuub zand verspreid over de Hoofdstraat. Dit zand vormt de basis voor een hele middag jeu de boules plezier op 60 banen. De kwaliteit van het zand is, in tegenstelling tot sommige vorige edities, uitstekend. Ongeveer halverwege de werkzaamheden is er koffie met gebak, dat gaat er wel in… Voor de 30ste keer al jeu de boulen we tijdens de Bradelier week, het toernooi is uitgegroeid tot verreweg het grootste jeu de boules evenement in de regio. En bovendien: sinds 2016 zonder inbreng van buitenaf, dus een puur Lierse aangelegenheid. Er worden “vandaag” 3 partijen per team gespeeld, maximaal 35 minuten per partij. Er zijn twee poules van elk 120 teams, groene en gele wedstrijdkaarten. Elke deelnemer heeft bij zijn wedstrijdkaart scorebriefjes ontvangen, waarop na elke partij de uitslag moet worden genoteerd. Die scorebriefjes moeten na elke ronde zo snel mogelijk in de feesttent worden ingeleverd. Het is gelukkig, na een wat teleurstellend begin van augustus, uitstekend jeu-de-boules weer. Chef omroeper Piet v/d Stap bedankt namens de Boul-Lier alle sponsors en dirigeert de deelnemers steeds ruim op tijd de goede kant op, terwijl hij met ’n stopwatch per ronde de start- en eindtijden bewaakt. Magda en Rony nemen de ingevulde scorebriefjes in ontvangst en brengen die vervolgens snel naar “Het Centrum”, waar computermannen Koos en Gerard een werkplek hebben gevonden en samen alle uitslagen in de laptop zetten. Vlak voor de start van de eerste ronde blijkt dat één duo ‘gewoon’ aan het werk is en dus niet aanwezig. Vervelend zoiets: wel de moeite nemen om je in te schrijven zodra dit kan en dan alsnog -zonder af te melden- wegblijven. Gelukkig kon er nog net een reserve duo gevormd worden (Corry en Anneke bedankt!) waardoor er toch nog vrijwel op tijd begonnen kon worden. Alles verloopt na deze wat stroeve start zeer voorspoedig en zelfs een kwartier eerder dan het aangekondigde tijdstip van 17.15 uur start de prijsuitreiking. De toernooicommissie heeft uiteraard weer voor een mooie -wederom compleet gesponsorde- prijzentafel gezorgd, waarvan ongeveer 60 teams wat mogen uitzoeken. De nummers 1 t/m 3 krijgen daarnaast een fraaie trofee. Hieronder vermelden we de top 10 in de uitslag.

Nr.NaamWinstPunten
1Bertv/d Water / Chris Keijzer331
2Mike Hoogenboom / Ramon v ’tWout331
3Geert Jan Wubben / Martijn Spaargaren331
4Pim van Veen / Roy de Jong330
5Alex Buijs / Jeffrey Wubben330
6Tim Prins / Jordy Paauwe328
7Jan v/d Berg / Raymon Kouwenhoven327
8Sjaak en Marcel Bongaards327
9Johnny Vermeer / Michael de Bruin326
10Cora van Leeuwen / Henny van Wijk324

De volgorde van de nummers 1, 2 en 3 werd bepaald op basis van de scores in de eerste ronde, resp. 13-2, 13-3 en 13-4. In totaal hebben (net als in 2022!) 41 van de 240 teams alle 3 partijen gewonnen; zij mogen dus van hoog naar laag -als eerste- een keuze maken van de rijk gevulde prijzentafel. Daarna volgen 3 teams met 2x winst en 1 gelijk spel. De rest van de prijswinnaars heeft 1 partij verloren. De complete uitslag is/wordt op de Boul-Lier website vermeld. Er was zowaar nog enige commotie vanwege een deelnemer die de uitslag betwistte, maar die -zoals achteraf bleek- zelf een verkeerde score had ingeleverd. Dus: oh zo belangrijk om, samen met je tegenstander, een correcte uitslag in te dienen. Eindconclusie van deze leuke en geslaagde middag is toch: het toernooi staat als een huis, dus in 2024 gaan we ongetwijfeld door met de 31ste editie.

Voor wie het nog niet wist: de Lierse jeu-de-boules verenigingLBC “DE BOUL-LIER” beschikt over een schitterende accommodatie, met zowel binnen- als buitenbanen en een gezellige kantine en terras, gelegen achter het hoofdveld van Lyra op sport­park De Zweth en bereikbaar via de Kanaalweg. De vereniging heeft op dit moment bijna 200 leden, een aantal dat met name door vergrijzing enigszins onder druk staat. De Boul-Lier is tot nog toe gesplitst in enkele “groepen“ van onge­veer gelijke groot­te, met elk een eigen vaste speelavond, maandag, dinsdag en donderdag, aanvang telkens half acht. Bovendien is er een groep die op woensdag middag speelt, aanvang half twee. Daarnaast is de accommodatie voor leden en andere belangstellenden geopend op vrijdagmiddag (aanvang half twee) en zondag­middag (aanvang half drie). Op alle speeldagen m.u.v. dinsdag is er nog volop ruimte voor nieuwe leden. Zodra de weersomstandigheden dit toela­ten spelen we in de open lucht op de banen naast en achter de hal. Binnen zijn er maximaal 18 banen, buiten bijna twee keer zoveel. Kijk ook eens op internet: www.boullier.nl. Het clubhuis is onder voorwaarden ook beschikbaar voor een bedrijfsuitje of familiereünie e.d.

TOT  ZIENS  BIJ   “DE BOUL-LIER”

Clubhuis: Kanaalweg 10c, De Lier

Telefoon: 06-57603939 

Verslag: Koos Wennekers.