Ga naar de inhoud

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van de JBC “De Boul-Lier”
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van
geregistreerde leden van de Jeu de Boule vereniging “De Boul-Lier”.
Gevestigd:
Kanaalweg 10c
De Lier
Welke persoonsgegevens verwerken wij;
De Jeu de Boule vereniging “De Boul-Lier” kan de persoonsgegevens van u
verwerken, om u te informeren over de activiteiten van de vereniging.
De Jeu de Boule vereniging “De Boul-Lier” kan de volgende persoonsgegevens
verwerken de welke bij inschrijving zijn verstrekt:
·Uw voor- en achternaam
·Uw adresgegevens
·Uw geboortedatum
·Uw telefoonnummer
·Uw e-mail adres
Waarom zijn deze gegevens nodig;
De Jeu de Boule vereniging “De Boul-Lier” verwerkt uw persoonsgegevens om
telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per
post) te kunnen benaderen.
Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige
verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk
verplicht en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.
Uw persoons gegevens zullen worden bewaard tot een periode van 3 jaar na het beëindigen
van het lidmaatschap.
Delen met Anderen;
De Jeu de Boule vereniging “De Boul-Lier” verstrekt uw persoonsgegevens niet aan
derden, bij uitzondering alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ” Jeu de Boule
vereniging “De Boul-Lier” email : webbeheer@boullier.nl , er zal zo snel mogelijk, maar
binnen drie weken, op uw verzoek worden gereageerd.